Vytisknout

Návrh Závěrečného účtu obce Sloveč za rok 2020

Napsal Andrea Šusterová on . V sekci Závěrečný účet

dokument ke stažení zde

FIN 2-12 M ke dni 31. 12. 2020 ke stažení zde

Rozvaha ke dni 31. 12. 2020 ke stažení zde

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2020 ke stažení zde

Příloha ke dni 31. 12. 2020 ke stažení zde

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sloveč za rok 2020 ke stažení zde

Finanční vypořádání dotací za rok 2020 ke stažení zde

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2020 ke stažení zde

 

Rozvaha MŠ Sloveč ke dni 31. 12. 2020 ke stažení zde

Výkaz zisku a ztráty MŠ Sloveč ke dni 31. 12. 2020 ke stažení zde

Příloha MŠ Sloveč ke dni 31. 12. 2020 ke stažení zde

Protokol o schvalování účetní závěrky MŠ Sloveč za rok 2020 ke stažení zde