Vytisknout

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 12

Napsal Andrea Šusterová on . V sekci Zápisy ze zasedání OZ

ze dne 2. října 2015 v hostinci ve Střihově

 

Obec Sloveč

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 12

ze dne 2. října 2015 v hostinci ve Střihově

 

 

 

 

 

 

 • Přítomni členové ZO: Luděk Brzák, Viktor Rodywirja, MVDr. František Rulík, Miroslav Valenta, Miroslav Štěrba, Václav Kučera, Jan Říbek

       

       

  Zasedání zahájil a všechny přítomné přivítal starosta Viktor Rodywirja. Prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyvěšeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Miroslava Valentu a Václava Kučeru, za zapisovatele paní Andreu Šusterovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

   

   

  Program:

   

   

 

 1. Kontrola MŠ 1/2015

 2. Pronájem hospody ve Slovči

 3. Pronájem hospody ve Střihově

 4. Různé

 5. Diskuse

   

 

 

 

 1. Byla provedena kontrola hospodaření MŠ Sloveč, rekapitulace 1. pololetí 2015, kontrola čerpání příspěvku.

   

 2. Obec obdržela žádost p. Ing. P. Kazdy o pronájem hospody ve Slovči čp. 79, žádost byla schválena.

   

 3. Obec obdržela žádost p. O. Šulcové o pronájem hospody ve Střihově čp. 75, žádost byla schválena.

   

 4. V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:

   

 

 • byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 10,11/2015,

 

 

 

 • OZ projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod kostela sv. Martina v obci Sloveč včetně hřbitova, urnového háje a márnice do vlastnictví obce Sloveč,

   

 • OZ projednalo a schválilo nákup techniky na sekání a odvoz travního porostu,

   

 • OZ projednalo a schválilo Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP na rok 2015/2016,

   

   

 

 1. Diskuse

  M. Hartmanová – rozlámané túje okolo tenisového kurtu ve Střihově

  V. Rodywirja – túje budou odstraněny

   

  J. Novotná – špatně slyšet veřejný rozhlas

  V. Rodywirja – je udělaný nový bezdrátový rozhlas, nedostatky budou postupně odstraněny

   

  H. Tichá – strouha, která protéká vesnicí je zarostlá a zanešená bahnem, hrozí v případě dešťů povodně

  V. Rodywirja – bude oslovena firma a strouha bude vyčištěna

   

  P. Šípal – díry ve vozovce po obci

  V. Rodywirja – budou opraveny

   

  R. Beneš – příkop od Skochovic k zastávce, bude se prohlubovat?

  V. Rodywirja – OZ prohlédne, jak situace vypadá

   

   

   

 

Ve Slovči dne 2.10. 2015

 

 

 

 

 

  …………………………….                                 ……………………………

 

          Viktor Rodywirja                                              MVDr. František Rulík                                             

 

                  starosta                                                                    místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili:  Miroslav Valenta, člen zastupitelstva                  ……..………………

 

 

 

              Václav Kučera, člen zastupitelstva obce            ……………………

 

 

 

 

 

Zapsala: Andrea Šusterová, účetní obce                           .…………………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

 

ze zasedání zastupitelstva obce Sloveč

 

 

 

č. 12 ze dne 2. 10. 2015

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

 

 

s c h v a l u j e :

 

 

 

64/12/2015 kontrolu hospodaření MŠ Sloveč 1/2015

 

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

 

65/12/2015 pronájem hospody ve Slovči čp. 79

 

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

 

66/12/2015 pronájem hospody ve Střihově čp. 75

 

Výsledek hlasování                7 pro          0 proti           0 zdržel

 

 

 

67/12/2015 rozpočtové opatření č. 10,11/2015

 

Výsledek hlasování                7 pro          0 proti           0 zdržel

 

 

 

68/12/2015 žádost o bezúplatný převod kostela, urnového háje a márnice do vlastnictví obce Sloveč

 

Výsledek hlasování                7 pro          0 proti           0 zdržel

 

 

 

69/12/2015 nákup techniky

 

Výsledek hlasování                7 pro          0 proti            0 zdržel

 

 

 

70/12/2015 Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP na rok 2015/2016

 

Výsledek hlasování                7 pro           0 proti           0 zdržel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n e s c h v a l u j e :    -

 

 

 

 

 

b e r e   n a   v ě d o m í:      připomínky občanů 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Slovči dne 2. 10. 2015

 

 

 

 

 

  …………………………….                                 ……………………………

 

          Viktor Rodywirja                                              MVDr. František Rulík                                             

 

                  starosta                                                                    místostarosta

 

 

 

 

 

Ověřili:  Václav Kučera, člen zastupitelstva obce            ……...…………………

 

        

 

              Miroslav Valenta, člen zastupitelstva  obce       ….…………………..

 

 

 

Zapsala: Andrea Šusterová, účetní obce                         .………………………

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní informace

 Obec Sloveč
Hlavní 142
Sloveč
289 03 Městec Králové

Číslo bankovního účtu: 8428191/0100

Tel./Fax.: 325 643 336
IČO: 00239763

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook - Galerie

 

Dočasně nedostupné