Vytisknout

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejnosti

Napsal Admin on . V sekci Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejnosti

Obecně závazná vyhláška
č.3/2007

Stanovující pravidla po pohyb psů na veřejném prostranství v obci Sloveč.

Správní území obce Sloveč tvoří obce Sloveč, Kamilov a Střihov.

Zastupitelstvo obce Sloveč se na svém zasedání dne 23.8.2007 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1. stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:

  • a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku

  • b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce v příloze k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů

2. Splnění povinností stanovených v odst.1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.

Článek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška již nabyla účinnosti a platí.

 

MVDr. František Rulík

Miroslav Valenta

starosta

místostarosta

 

Schváleno zastupitelstvem obce: 23.08.2007