Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 23

Napsal Edita Janková on . V sekci Úřední deska

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 18. dubna 2013 na OÚ ve Slovči

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 23

 

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 18. dubna 2013

na Obecním úřadě ve Slovči

 

 

  • Přítomni členové ZO: MVDr. František Rulík, Viktor Rodywirja, Luděk Brzák, Václav Kučera, Irena Novotná, Jan Říbek
  • Nepřítomni členové ZO: Miroslav Valenta

     

 Starosta zahájil zasedání  a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Václava Kučeru a paní Irenu Novotnou,  za zapisovatele paní Editu Jankovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

Program:

 

 

-         Dofinancování mzdy učitelky MŠ

-         Revize komínů

-         Veřejná zakázka malého rozsahu č. 1/2013

-         Různé

 

 

+ OZ projednalo žádost ředitelky Mateřské školy Sloveč o dofinancování mzdy učitelky MŠ, tato žádost byla zamítnuta

 

+ OZ projednalo objednávku hromadné revize komínů v obci, všichni občané budou o termínu včas vyrozuměni

 

+ OZ vybralo 5 stavebních firem, které budou osloveny v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu č. 1/2013

 

+ v bodě různé bylo projednáno:

   - obec obdržela nabídku likvidátora JZD Sloveč na odkoupení betonové cesty Kamilov-

   Střihov (pouze beton, netýká se pozemku), OZ zamítlo

   - obec obdržela žádost p. Dufkové o koupi laviček k venkovnímu sezení ke Slovečské

   hospodě, OZ provede průzkum trhu, z hlediska lepší cenové nabídky budou lavičky

   buď nakoupeny nebo zadány k výrobě truhlářské firmě

  

 

USNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 23:

č. 139/23 zamítnuta žádost o dofinancování mzdy učitelky MŠ Sloveč

č. 140/23 schválena objednávka hromadné revize komínů

č. 141/23 schváleno oslovení 5 stavebních firem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

    č. 1/2013

č. 142/23 zamítnuto odkoupení betonové cesty Kamilov-Střihov

č. 143/23 schválena koupě či případná výroba laviček ke Slovečské hospodě

 

 

zapsala: Edita Janková

 

ověřil:  Václav Kučera

 

            Irena Novotná

 

 

 

                                                  ......................................                                                                                        

                                                    MVDr. František Rulík               

                                                               starosta     

 

Kontaktní informace

 Obec Sloveč
Hlavní 142
Sloveč
289 03 Městec Králové

Číslo bankovního účtu: 8428191/0100

Tel.: 325 643 336
IČO: 00239763

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook - Galerie

 

Dočasně nedostupné