Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 20

Napsal Edita Janková on . V sekci Úřední deska

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 24. ledna 2013 na OÚ ve Slovči

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 20

 

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 24. ledna 2013

na Obecním úřadě ve Slovči

 

 

  • Přítomni členové ZO: MVDr. František Rulík, Viktor Rodywirja, Luděk Brzák, Václav Kučera, Irena Novotná, Jan Říbek, Miroslav Valenta

 

 Starosta zahájil zasedání  a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Viktora Rodywirju a pana Luďka Brzáka,  za zapisovatele paní Editu Jankovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

Program:

 

-         Územní plán obce Sloveč

-         Pronájem kadeřnictví

-         Inventarizace za rok 2012

-         Rozpočtové opatření č.15/2012, 1/2013

-         Různé

    

 

+ OZ projednalo a schválilo zpracování územního plánu obce Sloveč firmou Zdeněk a Hanka Černých, Praha 5

 

+ OZ schválilo pronájem kadeřnictví v obci Sloveč paní Dagmar Herové a zároveň smlouvu o pronájmu kadeřnictví

 

+ OZ projednalo a schválilo souhrnné výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2012, manka ani přebytky nebyly zjištěny

 

+ byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 15/2012, 1/2013

 

+ v bodě různé bylo projednáno:

 

- OZ projednalo a schválilo renovaci vstupních dveří budovy čp. 100 v obci Sloveč firmou Vladimír Tichý, Střihov

- OZ projednalo podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací od Úřadu práce na 5 míst

- OZ odsouhlasilo stávající výšku opravené části hřbitovní zdi na veřejném pohřebišti v obci Sloveč

      - OZ projednalo žádost JSDH o pořízení ojetého zásahového vozidla, žádost nebyla

      schválena

      - OZ dalo souhlas firmě AZ Elektrostav k projektu stavby-Sloveč čp. 17-úprava

      venkovního vedení nízkého napětí

 

USNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 20:

č. 122/20 schváleno zadání zpracování úz. plánu obce Sloveč firmě Zdeněk a Hanka Černých Praha 5

č. 123/20 schválen pronájem kadeřnictví a smlouva o pronájmu

č. 124/20 schválena inventarizace za rok 2012

č. 125/20 schváleno rozpočtové opatření č. 15/2012, 1/2013

č. 126/20 schválena renovace vstupních dveří Sloveč čp. 100

č. 127/20 schváleno podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP

č. 128/20 odsouhlasena stávající výška opravené části hřbitovní zdi v obci Sloveč

č. 129/20 zamítnuta žádost JSDH o pořízení zásahového vozidla

č. 130/20 odsouhlasena úprava venkovního vedení NN

 

zapsala: Edita Janková

 

ověřil:  Viktor Rodywirja

 

            Luděk Brzák

 

 

                                                   ....................................                                                                                           

                                                    MVDr. František Rulík              

                                                               starosta     

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní informace

 Obec Sloveč
Hlavní 142
Sloveč
289 03 Městec Králové

Číslo bankovního účtu: 8428191/0100

Tel.: 325 643 336
IČO: 00239763

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook - Galerie

 

Dočasně nedostupné