Vytisknout

II. kolo volby prezidenta České republiky konané ve dnech 25. a 26. ledna 2013

Napsal Edita Janková on . V sekci Úřední deska

Oznámení o době a konání II. kola volby prezidenta

 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ

 

II. KOLA VOLBY PREZIDENTA

 

 

 

Starosta obce Sloveč podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

 

 

 

oznamuje:

 

 

 

1. II. kolo volby prezidenta České republiky se koná:

 

 

 

                      v pátek dne 25. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

 

                      v sobotu dne 26. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

 

 

 

 

2. Místem konání voleb

 

ve volebním okrsku č. 1   S l o v e č

 

je volební místnost   v místnosti Obecního úřadu Sloveč č.p. 142

 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu   Sloveč

 

 

 

ve volebním okrsku č. 2    S t ř i h o v

 

je volební místnost    v místnosti Hostince ve Střihově č.p. 75

 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu   Střihov

 

 

 

ve volebním okrsku č. 3   K a m i l o v

 

je volební místnost    v místnosti Kulturního domu v Kamilově č.p. 40

 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu   Kamilov

 

 

 

 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

 

 

 

 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

 

 

 

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 

 

 

 

 

Ve Slovči dne 14.1.2013

 

 

 

 

 

                                                                          ……………………………

 

                                                                             MVDr. František Rulík

 

                                                                                          starosta