Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 19

Napsal Edita Janková on . V sekci Úřední deska

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 19

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 3. ledna 2013
na Obecním úřadě ve Slovči

•    Přítomni členové ZO: MVDr. František Rulík, Viktor Rodywirja, Luděk Brzák, Václav Kučera, Irena Novotná, Jan Říbek, Miroslav Valenta

 Starosta zahájil zasedání  a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Jana Říbka a pana Václava Kučeru,  za zapisovatele paní Editu Jankovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.


Program:

-    Smlouva o nájmu pozemku
-    Územní plán obce Sloveč
-    Oprava veřejného pohřebiště v obci Sloveč
-    Různé
    

+ OZ projednalo výpověď smlouvy o nájmu pozemku s ZS Sloveč a.s. a bylo rozhodnuto o zrušení výše uvedené výpovědi

+ OZ projednalo návrh na zpracování územního plánu obce Sloveč a rozhodlo o jeho pořízení

+ OZ projednalo opravu hřbitovní zdi na veřejném pohřebišti v obci Sloveč a rozhodlo o ukončení oprav (bude doopravena pouze část v havarijním stavu, OZ dále projednalo a schválilo vybudování nového vstupu na veřejné pohřebiště v obci Sloveč

+ v bodě různé bylo projednáno:

- OZ projednalo a schválilo vybudování vstupu a zpevnění ploch na dětském hřišti v obci Sloveč
- OZ projednalo návrh na vyřazení drobného majetku obce Sloveč z důvodu nepoužitelnosti a opotřebení
- OZ projednalo připomínky občanů ze schůze OZ ze dne 21.12.2012
         - rozpočtové opatření je přesun rozpočtových prostředků, při němž se  
         příjmy a výdaje vzájemně ovlivňují, aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů,
         rozpočtové opatření je k nahlédnutí na OÚ ve Slovči
         - veškerá dokumentace ke stavebním řízením je k nahlédnutí na OÚ ve Slovči
         - nepoužité pískovcové dílce z oplocení veřejného pohřebiště – odvoz zajistí Farní
         úřad Městec Králové
         - vyhrnování sněhu v obci Sloveč, Kamilov a Střihov je zajištěno
        
USNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 19:
č. 116/19 schváleno zrušení výpovědi smlouvy o nájmu pozemku s ZS Sloveč a.s.
č. 117/19 schváleno zpracování územního plánu obce Sloveč
č. 118/19 schváleno dokončení oprav oplocení a vybudování vstupu na veřejné pohřebiště v obci Sloveč
č. 119/19 schválen návrh na vyřazení drobného majetku obce Sloveč
č. 120/19 schváleno vybudování vstupu a zpevněných ploch na dětském hřišti v obci Sloveč
č. 121/19 schváleno projednání připomínek občanů

zapsala: Edita Janková

ověřil:  Jan Říbek

          Václav Kučera


                                                    ...........................                                                                                              
                                                    MVDr. František Rulík              
                                                            starosta     
 

Kontaktní informace

 Obec Sloveč
Hlavní 142
Sloveč
289 03 Městec Králové

Číslo bankovního účtu: 8428191/0100

Tel.: 325 643 336
IČO: 00239763

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook - Galerie

 

Dočasně nedostupné