Vytisknout

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013

Napsal Admin on . V sekci Úřední deska

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Sloveč podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se koná:

v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.


2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 S l o v e č

je volební místnost v místnosti Obecního úřadu Sloveč č.p. 142

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Sloveč


ve volebním okrsku č. 2 S t ř i h o v

je volební místnost v místnosti Hostince ve Střihově č.p. 75

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Střihov

ve volebním okrsku č. 3 K a m i l o v

je volební místnost v místnosti Kulturního domu v Kamilově č.p. 40

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Kamilov


3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.


4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.


5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.


Ve Slovči dne 27.12.2012


……………………………

MVDr. František Rulík

starosta