Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 17

Napsal Admin on . V sekci Úřední deska

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 9.11.2012 v kulturním domě v Kamilově

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 17


ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 9. listopadu 2012

v kulturním domě v Kamilově


Přítomni členové ZO: MVDr. František Rulík, Viktor Rodywirja, Luděk Brzák, Václav Kučera, Irena Novotná, Miroslav Valenta
Nepřítomní členové ZO: Jan Říbek


Starosta zahájil zasedání a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Luďka Brzáka a paní Irenu Novotnou, za zapisovatele paní Andreu Šusterovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

Program:- Zpráva za rok 2012

- Rozpočtové opatření č. 9,10,11/2012

- Prodej pozemku

- Inventarizační komise, plán inventur

+ starosta obce seznámil občany s akcemi uskutečněnými v roce 2012 a finančními náklady za výše uvedené období,+ byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření 9,10,11/2012,

+ obec obdržela žádost o koupi obecního pozemku v obci Sloveč, katastrální území Sloveč – parc. č.st. 455/6–jiná plocha o výměře 32 m2, prodej výše uvedeného pozemku se uskuteční za odhadní cenu dle platného znaleckého posudku

+ projednán plán inventur pro rok 2012, byla zvolena inventarizační komise pro rok 2012 ve složení:


Předseda: Václav Kučera

Členové: Jan Říbek

Novotná Irena

Viktor Rodywirja


+ v bodě různé bylo projednáno:

- byla provedena kontrola hospodaření v MŠ ve Slovči, rekapitulace 3. čtvrt. 2012, kontrola čerpání příspěvku, žádost p. ředitelky MŠ Sloveč o navýšení příspěvku pro MŠ, z důvodů zvýšení počtu dětí v MŠ, o 25.000,-Kč,


- OZ projednávalo žádost o příspěvek pro Český svaz včelařů na rok 2013,- zrušení smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 407/14 a sepsání nové smlouvy o pronájmu této parcely za nulovou částku z důvodu pronájmu za údržbu.USNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 17:

č. 104/17 schváleno rozpočtové opatření č. 9,10,11/2012

č. 105/17 schválen prodej obec. pozemku par. č.st. 455/6 v obci Sloveč, katast. území Sloveč

č. 106/17 schválena inventarizační komise pro rok 2012, schválen plán inventur pro rok 2012

č. 107/17 schválena kontrola hospodaření v MŠ Sloveč za 3. čtvrt. 2012 a schváleno navýšení příspěvku pro MŠ Sloveč

č. 108/17 schválen příspěvek pro ČSV ve výši 2.000,- Kč

č. 109/17 schválena nájemní smlouva na obecní pozemek č. 407/14


zapsala: Andrea Šusterováověřil: Irena Novotná

Luděk Brzák


……………………………………………

MVDr. František Rulík

starosta

Kontaktní informace

 Obec Sloveč
Hlavní 142
Sloveč
289 03 Městec Králové

Číslo bankovního účtu: 8428191/0100

Tel.: 325 643 336
IČO: 00239763

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook - Galerie

 

Dočasně nedostupné