Vytisknout

Oznámení

Napsal Admin on . V sekci Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje obecního majetku

 

 

Oznámení


Obecní úřad Sloveč v souladu s § 36 písm. a odst. 4 zákona č. 410/1992 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládá veřejnosti následující záměr:
Prodej obecního pozemku:

Parc. č. st. 455/6 – jiná plocha o výměře 32 m2 , katastrální území Sloveč, obec Sloveč, okres Nymburk.


Ve Slovči dne 25.10.2012


MVDr. František Rulík

starosta