Vytisknout

Volby do zastupitelstva obce Sloveč

Napsal Edita Janková on . V sekci Úřední deska

Oznámení o době a místě konání voleb

 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

 

 

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamují:

 

 

1. Volby do zastupitelstva obce Slovač se uskuteční:

 

                      v pátek dne 10. října 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

                      v sobotu  dne 11. října  2014 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

 

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1   S l o v e č

je volební místnost   v místnosti Obecního úřadu Sloveč č.p. 142

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Slovči

 

ve volebním okrsku č. 2    S t ř i h o v

je volební místnost    v místnosti Hostince ve Střihově č.p. 75

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Střihově

 

ve volebním okrsku č. 3   K a m i l o v

je volební místnost    v místnosti Kulturního domu v Kamilově č.p. 40

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Kamilově

 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny  přede dnem konání voleb  hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území  České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde – li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

 

 

Ve Slovči dne 23.9.2014

 

 

                                                                          ……………………………

                                                                             MVDr. František Rulík

                                                                                          starosta

Kontaktní informace

 Obec Sloveč
Hlavní 142
Sloveč
289 03 Městec Králové

Číslo bankovního účtu: 8428191/0100

Tel.: 325 643 336
IČO: 00239763

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook - Galerie

 

Dočasně nedostupné