Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 36

Napsal Edita Janková on . V sekci Úřední deska

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 11. září 2014 na OÚ ve Slovči

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 36

 

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 11. září 2014

na Obecním úřadě ve Slovči

 

 

  • Přítomni členové ZO: Luděk Brzák, Václav Kučera, Irena Novotná, Viktor Rodywirja, MVDr. František Rulík, Jan Říbek, Miroslav Valenta

 

     

 Starosta zahájil zasedání  a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu paní Irenu Novotnou a pana Luďka Brzáka, za zapisovatele paní Edita Jankovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

Program:

 

 

-         Prodloužení smlouvy VPP

-         Nájemní smlouva s ZS Sloveč a.s.

-         Různé

 

+  OZ schválilo žádost o prodloužení dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP

 

+  OZ projednalo a schválilo nájemní smlouvu na pozemek se Zemědělskou společností

    Sloveč a.s.

   

+   v bodě různé bylo projednáno:

-          obec obdržela žádost o pronájem části pozemku č. 53/1 v k.ú. Kamilov – OZ toto schválilo, bude uzavřena smlouva o pronájmu na dobu určitou

-          OZ projednalo a dalo souhlas s narovnáním vlastnického práva k trafostanici, která se nachází na pozemku parc. č. 60, k.ú. Kamilov  

-          byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 8,9,10/2014

-          byla provedena kontrola hospodaření v MŠ Sloveč, rekapitulace 2. čtvrtletí 2014, kontrola čerpání příspěvku

 

 

 

USNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 36:

 

 

č. 218/36 schválena žádost o prodloužení dohody VPP

č. 219/36 schválena nájemní smlouva se ZS Sloveč a.s.

č. 220/36 schválen pronájem pozemku v k.ú. Kamilov

č. 221/36 souhlasí s narovnáním vlastnického práva k trafostanici

č. 222/36 schváleno rozpočtové opatření č. 8,9,10/2014

č. 223/36 schválena kontrola hospodaření v MŠ Sloveč za 2. čtvrtletí 2014

 

 

zapsala: Edita Janková

 

ověřil:  Irena Novotná

 

            Luděk Brzák

                                                                                              

                                     MVDr. František Rulík              

                                                 starosta     

 

 

Kontaktní informace

 Obec Sloveč
Hlavní 142
Sloveč
289 03 Městec Králové

Číslo bankovního účtu: 8428191/0100

Tel.: 325 643 336
IČO: 00239763

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook - Galerie

 

Dočasně nedostupné