Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 33

Napsal Andrea Šusterová on . V sekci Úřední deska

ze schůze obecního zastupitelstva konané 16. 5. 2014

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 33

 

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 16. května 2014

v kulturním domě v Kamilově

 

 

  • Přítomni členové ZO: Luděk Brzák, Václav Kučera, Irena Novotná, Viktor Rodywirja, MVDr. František Rulík, Jan Říbek, Miroslav Valenta

 

     

 Starosta zahájil zasedání  a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu paní Irenu Novotnou a pana Václava Kučeru, za zapisovatele paní Andreu Šusterovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

Program:

 

 

-         Závěrečný účet obce, účetní závěrka roku 2013

-         Prodej pozemku

-         Různé

 

+  veškeré materiály týkající se závěrečného účtu obce Sloveč pro rok 2013 a jeho nedílné součásti výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 byly řádně vyvěšeny na úřední desce po dobu 15-ti dnů, přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Střed. kraje, při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. OZ projednalo účetní závěrku obce roku 2013 a schválilo ji,

 

+ obec obdržela žádost o koupi obecního pozemku v obci Sloveč, katastrální území Střihov, parc. č. 276/4 o výměře 365 m2, prodej uvedeného pozemku se uskuteční za odhadní cenu dle platného znaleckého posudku,

 

+   v bodě různé bylo projednáno:

-         OZ projednalo a schválilo výměnu dveří TJ Sokol Sloveč a opravu fasády TJ Sokol Sloveč

-         OZ projednalo a schválilo opravu fasády na kulturním domě v Kamilově a vybudování boxu na kontejnery se zpevněnou plochou

-         OZ projednalo možnost právní ochrany pro obec, OZ toto neschválilo

 

     +  diskuse:

-         p. Novák – požadavek na nové židle a stoly do kulturního domu v Kamilově

-         p. Rulík – žádosti bude vyhověno

 

-         p.Barnet – požadavek na oddělení dětského hřiště v Kamilově od rybníka plotem        (živým)

-         p. Rulík – žádosti bude vyhověno

 

 

 

USNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 33:

č. 199/33 schválen závěrečnýúčet obce roku 2013 a účetní závěrka obce roku 2013

č. 200/33 schválen prodej pozemku

č. 201/33 schválena výměna dveří a oprava fasády TJ Sokol Sloveč

č. 202/33 schválena oprava fasády KD Kamilov, vybudování boxu

č. 203/33 neschválena právní ochrana

č. 204/33 vzalo na vědomí připomínky občanů

 

 

zapsala: Andrea Šusterová

 

ověřil:  Irena Novotná

 

            Václav Kučera

 

 

 

                                        ………………………………………                                                                                              

                                                    MVDr. František Rulík              

                                                               starosta     

 

Kontaktní informace

 Obec Sloveč
Hlavní 142
Sloveč
289 03 Městec Králové

Číslo bankovního účtu: 8428191/0100

Tel.: 325 643 336
IČO: 00239763

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook - Galerie

 

Dočasně nedostupné