Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 29

Napsal Edita Janková on . V sekci Úřední deska

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 23. ledna 2014 na Obecním úřadě ve Slovči

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 29

 

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 23. ledna 2014

na Obecním úřadě ve Slovči

 

 

  • Přítomni členové ZO: MVDr. František Rulík, Viktor Rodywirja, Luděk Brzák, Václav Kučera, Irena Novotná, Jan Říbek, Miroslav Valenta

 

     

 Starosta zahájil zasedání  a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Viktora Rodywirju a pana Irenu Novotnou, za zapisovatele paní Editu Jankovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

Program:

 

 

-         Návrh na vyřazení DDHM

-         Inventarizace za rok 2013

-         Odměny členů OZ

-         Oprava památky

-         Oprava chodníku

-         Oprava garáže

-         Výměna oken a dveří

 

+ OZ projednalo a schválilo návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku obce za rok 2013

 

+ OZ projednalo a schválilo souhrnné výsledky inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2013, manka ani přebytky nebyly zjištěny

 

+  OZ schválilo zvýšení odměn neuvolněným členům obecního zastupitelstva od 1.2.2014 stanovené nařízením vlády č. 459/2013 Sb.

 

+ obec obdržela nabídku na restaurování památky – Kamenný kříž (Boží Muka) v obci Střihov, OZ schválilo opravu drobné památky

 

+ OZ projednalo a schválilo výměnu oken a dveří v budově hasičské zbrojnice Sloveč čp. 46 a budově kabin ve sportovním areálu v obci Sloveč

 

+ OZ projednalo a schválilo opravu chodníku před budovou školy Sloveč čp. 100

 

+ OZ projednalo a schválilo opravu plechové garáže za budovou školy Sloveč čp. 100

 

+ v bodě různé bylo projednáno:

-         obec obdržela žádost  HANDICAP centra Srdce o.p.s. Chotěšice o příspěvek, OZ rozhodlo o poskytnutí příspěvku ve výši 1500,- Kč

-         OZ schválilo přistavení kontejneru pro použitý textil a hračky do obce Sloveč

-         byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 16/2013

 

 

 

 

USNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 29:

č. 170/29 schválen návrh na vyřazení DDHM za rok 2013

č. 171/29 schváleny souhrnné výsledky inventarizace majetku obce Sloveč za rok 2013

č. 172/29 schváleno zvýšení odměn členům OZ

č. 173/29 schválena rekonstrukce památky Kamenný kříž v obci Střihov

č. 174/29 schválena výměna oken a dveří v budově hasičské zbrojnice a budově kabin ve sportovním areálu v obci Sloveč

č. 175/29 schválena oprava chodníku před budovou školy

č. 176/29 schválena oprava plechové garáže

č. 177/29 odsouhlaseno poskytnutí příspěvku pro Handicap centrum Srdce Chotěšice o.p.s.

č. 178/29 schváleno rozpočtové opatření č. 16/2013

 

 

zapsala: Edita Janková

 

ověřil:  Viktor Rodywirja

 

            Irena Novotná

                                                                                          

                                                    MVDr. František Rulík              

                                                               starosta     

Kontaktní informace

 Obec Sloveč
Hlavní 142
Sloveč
289 03 Městec Králové

Číslo bankovního účtu: 8428191/0100

Tel.: 325 643 336
IČO: 00239763

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook - Galerie

 

Dočasně nedostupné