Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 28

Napsal Edita Janková on . V sekci Úřední deska

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 20. prosince 2013 ve Slovečské hospodě

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 28

 

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 20. prosince 2013

ve Slovečské hospodě

 

 

  • Přítomni členové ZO: MVDr. František Rulík, Viktor Rodywirja, Luděk Brzák, Václav Kučera, Irena Novotná, Jan Říbek, Miroslav Valenta

 

     

 Starosta zahájil zasedání  a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Jana Říbka a pana Luďka Brzáka, za zapisovatele paní Editu Jankovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

Program:

 

 

-         Rozpočet na rok 2014

-         Různé

 

+ starosta obce seznámil přítomné s rozpočtem na rok 2014, uvedl jednotlivé body rozpočtu, OZ projednalo rozpočet na rok 2014 jako vyrovnaný v položkovém členění, OZ projednalo úpravu rozpočtového výhledu obce Sloveč pro rok 2014

 

+ v bodě různé bylo projednáno:

-         obec obdržela žádost o koupi obecního pozemku v obci Sloveč, katastrální území Střihov, parc.č. 274/17 o výměře 57 m2, prodej výše uvedeného pozemku se uskuteční za odhadní cenu dle platného znaleckého posudku

-         byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 15/2013

-    byla provedena kontrola hospodaření v MŠ Sloveč, rekapitulace 2. a 3. čtvrtletí 2013, kontrola čerpání příspěvku

 

 

 

 

 

USNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 28:

č. 166/28 schválen rozpočet obce na rok 2014 jako vyrovnaný v položkovém členění, schválena úprava rozpočtového výhledu obce pro rok 2014

č. 167/28 schválen prodej pozemku parc. č. 274/17 obec Sloveč, katastrální území Střihov

č. 168/28 schváleno rozpočtové opatření č. 15/2013

č. 169/28 schválena kontrola hospodaření MŠ Sloveč 

 

 

zapsala: Edita Janková

 

ověřil:  Jan Říbek

 

            Luděk Brzák

 

                                                                                        

                                                    MVDr. František Rulík              

                                                               starosta     

Kontaktní informace

 Obec Sloveč
Hlavní 142
Sloveč
289 03 Městec Králové

Číslo bankovního účtu: 8428191/0100

Tel.: 325 643 336
IČO: 00239763

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook - Galerie

 

Dočasně nedostupné