Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 25

Napsal Andrea Šusterová on . V sekci Úřední deska

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 22.8. 2013 na Obecním úřadě ve Slovči

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 25

 

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 22. srpna 2013

na Obecním úřadě ve Slovči

 

 

 

  • Přítomni členové ZO: MVDr. František Rulík, Viktor Rodywirja, Luděk Brzák, Václav Kučera, Irena Novotná, Jan Říbek

 

 

  • Nepřítomen: Miroslav Valenta

 

     

     Starosta zahájil zasedání  a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Jana Říbka a pana Václava Kučeru,  za zapisovatele paní Andrea Šusterovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

Program:

 

 

-         Žádost TJ Sokol Sloveč o mimořádný příspěvek

-         Žádost SDH Sloveč o mimořádný příspěvek

-         Výběrové řízení „Chodník Sloveč“

-         Různé

 

 

+ OZ projednalo žádost TJ Sokol Sloveč o mimořádný příspěvek 50.000,- Kč na provedení opravy vnitřního zařízení sportovní haly ve Slovči, tato žádost byla schválena

 

 

+ OZ projednalo žádost SDH Sloveč o mimořádný příspěvek 40.000,- Kč na výstavbu plat na hasičské útoky na hřišti ve Slovči, tato žádost byla schválena

 

 

+ OZ projednalo doporučení výběrové komise v akci „Výstavba chodníku Sloveč“ firmou Plachý Radek, Městec Králové a schvaluje tímto i Smlouvu o dílo

 

 

+ v bodě různé bylo projednáno:

-         byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 6,7,8/2013

-     OZ projednalo rozšíření provozní doby MŠ Sloveč, 1.9. 2013- 31.12. 2013 od 6.45 do 15.45 hod., doplatek úvazku pí učitelce R. Medvecké

USNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 25:

č. 146/25 schválena žádost o mim. příspěvek pro TJ Sokol Sloveč

č. 147/25 schválena žádost o mim. příspěvek pro SDH Sloveč

č. 148/25 schváleno rozpočtové opatření č. 6,7,8/2013

č. 149/25 schváleno výběrové řízení na „výstavbu chodníku Sloveč“ a Smlouva o dílo

č. 150/25 schváleno rozšíření provozní doby MŠ Sloveč, schválen doplatek úvazku

 

zapsala: Andrea Šusterová

 

 

ověřil:  Jan Říbek

 

 

            Václav Kučera

 

 

 

                                        ………………………………………                                                                                             

                                                    MVDr. František Rulík              

                                                               starosta     

 

 

Kontaktní informace

 Obec Sloveč
Hlavní 142
Sloveč
289 03 Městec Králové

Číslo bankovního účtu: 8428191/0100

Tel./Fax.: 325 643 336
IČO: 00239763

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook - Galerie

 

Dočasně nedostupné