Vytisknout

Upozornění pro občany

 

Pro občany !!!

 

UPOZORNĚNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

 

V souvislosti s nárůstem případů převážně majetkové trestné činnosti na teritoriu OOP Městec Králové, kdy se v poslední době jedná převážně o krádeže motorových vozidel, které jsou na volně přístupném prostranství Vám tímto doporučujeme a žádáme Vás:

 

  • Pokud jako majitelé či provozovatelé vozidel máte možnost, umístěte vozidlo do garáže nebo na pozemek za uzamčenou vstupní branku a vozidlo neponechávejte na volně přístupném prostranství.

  • Všímejte si pokud možno více pohybu podezřelých osob a vozidel zdržujících se v obci nebo její blízkosti.

  • V případě zjištění pohybu podezřelého vozidla s osádkou je důležité tuto skutečnost nahlásit OOP Městec Králové s co nejpřesnějším popisem osádky vozidla a poznamenanou registrační značkou vozidla na tel.č. 735 785 770 nebo na linku 158.

  • Upozorňujeme zvlášť starší občany a občany se sníženou pohyblivosti, aby do svého objektu nepouštěli žádnou cizí osobu.

    Může se jednat o osoby, které nabízejí k odprodeji různé věci nebo osoby, které se vydávají za pracovníky různých organizací.