Vytisknout

Informace pro rodiče

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání v rozsahu 4 hodin denně stanovila ředitelka Mateřské školy Sloveč, Sloveč 100, 289 03 Městec Králové na dobu od 8.00 do 12.00 hodin. Děti tudíž mají povinnost nastoupit nejpozději na 8.00 hodinu ranní a odcházet domů mohou nejdříve ve 12.00 hodin.

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou:

Nepřítomnost dítěte (nemoc, dovolená, lázně apod. podstatné důvody) musí být omluvena telefonicky, ústně nebo e-mailem, písemně však nejpozději do 3 dnů pí učitelce, popř. ředitelce MŠ.

Děti nemusí plnit  povinné předškolní vzdělávání v době stanovené na školní prázdniny (vánoční, jarní, letní apod.).

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Zákonný zástupce dítěte je povinen dodržovat podmínky stanovené školním řádem!