Vytisknout

Označení hrobových míst

Napsal Edita Janková on . V sekci Aktuality

V souladu se Zákonem o pohřebnictví byla hrobová místa na veřejném pohřebišti v obci Střihov označena číslem. Štítky s číslem byly umístěny na zadní stranu každého hrobu. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobového místa provedené provozovatelem, toto číslo nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům.