Vytisknout

Hromadný vývoz odpadních vod

Napsal Edita Janková on . V sekci Aktuality

 

Obecní úřad ve Slovči nabízí občanům obcí Sloveč, Kamilov a Střihov

HROMADNÝ VÝVOZ ODPADNÍCH VOD.

Žádáme tímto zájemce, aby se nahlásili osobně na Obecním úřadě ve Slovči nebo na telefonních číslech 325 643 336 a 602 657 646, a to do 24. května 2021. V případě zájmu je nutno uvést velikost septiku. Akce začne 26. května 2021.  

 

„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce a septiku, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu se zákonem 254/2001 Sb., § 38, odst. 6.“