Vytisknout

Mobilní svoz nebezpečných odpadů

Napsal Andrea Šusterová on . V sekci Aktuality

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru,

 

Mobilní  svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru, který se uskuteční v sobotu 11.5. 2013 ve Slovči od 10.40 do 11.00, v Kamilově od 11.05 do 11.20 a ve Střihově od 11.25 do 11.40. Odpady, které budou přebírány:

nebezpečný odpad - oleje,znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.

elektrospotřebiče - lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče(jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní)

pneumatiky - od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky nebudou převzary!

Spolu se svozem nebezpečného odpadu bude rovněž přebrán od občanů objemný odpad. V pátek    10. května 2013 bude v Obci Sloveč a Střihov přistaven kontejner na tento objemný odpad, kam bude možné až do neděle 12. května 2013 vyvést starý nábytek, koberce, lina apod.

 

Prosíme občany o striktní dodržování odpadů!!!